Jednoduchý fakturačný program

Čo je to fakturačný program?

Fakturačný program je súbor efektívnych prostriedkov, pomocou ktorých môže vaša firma hladko viesť proces fakturácie. Výber peňazí od zákazníkov inými, klasickými spôsobmi môže byť časovo náročné a nepohodlné pre vás aj pre vášho klienta. Fakturačný program však ponúka lepší spôsob, ktorým je možné tieto transakcie uskutočniť.

Optimalizácia účtovného procesu a výberu platieb pomocou fakturačného programu vedie k vyššej likvidite, väčšej flexibilite a presnosti finančnej prognózy. Jednoducho povedané, fakturačný program vám pomáha optimalizovať celý proces, od účtovania až po výber platieb. Poďme si vysvetliť, ako môže fakturačný program zlepšiť celý obchodný proces.

Kliknutím na obrázok sa vám zobrazí online demo verzia fakturačného programu bez registrácie:

Fakturačný program

Hlavné funkcie fakturačného programu

Fakturačný program obsahuje nasledujúce funkcie, ktoré pridávajú na hodnote celého obchodného procesu:

Implementácia fakturačného programu môže byť pre podnik prospešná, lebo prináša nasledujúce benefity:

Benefity používania fakturačného programu

Tu sú niektoré z benefitov používania fakturačného programu pre podniky:

Ako si vybrať fakturačný program

Výber fakturačného programu závisí od viacerých faktorov. Tieto faktory zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na nasledujúce:

  1. Zvážte potreby svojho podniku – Každé podnikanie je iné, čo sa týka potrieb účtovníctva a administratívy. Najprv si zistite, či vám stačí fakturačný program s obmedzenými funkciami alebo či potrebujete posielať faktúry vo viacerých menách a opakovane atď.

  2. Myslite na integráciu potrebnú na uspokojenie vašich obchodných záležitostí - Niektoré podniky majú zložité procesy a operácie. A môže byť ťažké s nimi manipulovať manuálne. Ak sú teda vaše obchodné záležitosti zložité, budete potrebovať sofistikovaný program a naopak.

  3. Pozrite sa na svoj rozpočet – Ak sa rozhodnete pre sofistikovaný a zložitý program, ceny môžu byť vyššie a naopak.

Ďalej je potrebné poznamenať, že každý program má iné silné stránky. Niektoré môžu byť dobré napríklad v spracovaní údajov o platbách, iné v automatizácii a iné v podrobných reportoch. Preto je potrebné zosúladiť vaše potreby so silnými stránkami implementovaného programu.

Je možné získať fakturačný program pre malé podniky zadarmo?

Väčšina fakturačných programov ponúka novým firmám bezplatnú verziu a keď sa vaše podnikanie rozrastie, môžete plynulo prejsť na platenú verziu. Odporúčame vám vybrať si taký bezplatný fakturačný program, ktorý sa ľahko používa a ktorý môže podporiť rast vášho podnikania. V budúcnosti teda nemusíte prechádzať na nový fakturačný program. Zmena fakturačného programu môže byť nákladná z hľadiska prenosu údajov a implementácie ďalších procedurálnych formalít.

Záver

Implementácia fakturačného programu vedie k vyššej efektivite podnikania, automatizácii, zníženiu počtu omeškaných platieb, zlepšeniu imidžu spoločnosti, vyššej likvidite, jednoduchému účtovaniu a jednoduchému auditu. Majiteľom firiem uľahčuje život pri riadení firiem. A výhodou je, že základné funkcie takéhoto programu, ako napríklad posielanie faktúr, môžete používať zadarmo. Keď však prekročíte určitý časový/pracovný limit je potrebné prejsť na prémiovú verziu.

Medzi rôzne funkcie fakturačného programu patrí vytváranie a prispôsobovanie faktúr, odosielanie upomienok za platby, vytváranie reportov a analýz, spracovanie a zaznamenávanie platieb, správa účtov vo viacerých menách a analýza celkových príjmov/pohľadávok.

Hľadáte fakturačný program? Vyskúšajte ho zadarmo:

Hľadáte fakturačný program? Vyskúšajte ho zadarmo!