Jednoduchý fakturačný program
  1. Vystavenie faktúry ()
  2. Ako vytvoriť faktúru so zľavami
  3. Ako vytvoriť kópiu faktúry
  4. Ako vystaviť faktúru bez DPH
  5. Ako vytvoriť faktúry v angličtine, francúzštine a ďalších jazykoch
  6. Ako vytvoriť proforma faktúru
  7. Ako vytvoriť cenovú ponuku
  8. Ako zmeniť nastavenia
  9. Ako si vytvoriť vlastný vzor faktúry
  10. Ako vytvoriť opakované faktúry

1. Vystavenie faktúry

1.1 Prejdite na "Faktúry" a kliknite "Pridať". Budete musieť vyplniť nasledujúci formulár:

Vystavenie faktúry

1.2 (Číslo faktúry): Čísla faktúr sa nemôžu opakovať

1.3 (Dátum vystavenia): Dátum vystavenia faktúry.

1.4 (Dátum splatnosti): Dátum splatnosti faktúry je najneskorší dátum, kedy by ju mal váš zákazník uhradiť

1.5 (Typ): Aký typ faktúry ste vystavili?

1.6 (Poplatok za oneskorenú platbu): Koľko si účtujete za oneskorené platby? Napríklad: 1 %/deň

1.7 (Referenčné číslo): Referenčné číslo je jedinečné číslo objednávky či žiadosti, ktoré slúži na označenie a rýchle vyhľadanie danej objednávky (nepovinné).

1.8 (Poznámky vo faktúre): Pokyny alebo informácie, ktoré môžete vo faktúre uviesť(nepovinné)

1.9 (Text e-mailu): Text, ktorý sa zobrazí zákazníkom pri doručení faktúry ako telo e-mailu.

Ak je zoznam prázdny, musíte údaje o zákazníkovi zadať ručne.

1.10.1 (Meno zákazníka): Názov spoločnosti vášho zákazníka.

1.10.2 (IČO spoločnosti zákazníka): IČO vášho zákazníka.

1.10.3 (IČ DPH): IČ DPH podniku.

1.10.4 (Adresa spoločnosti zákazníka): Sídlo spoločnosti vášho zákazníka.

1.10.5 (Poštové smerovacie číslo spoločnosti zákazníka): Poštové smerovacie číslo vášho zákazníka (v rôznych krajinách známe ako poštové smerovacie číslo, PSČ alebo ZIP kód) je rad písmen a/alebo číslic.

1.10.6 (E-mail zákazníka): E-mailová adresa zákazníka, na ktorú bude doručená faktúra.

Po vyplnení údajov o zákazníkovi je potrebné pridať produkty, ich množstvo a ceny. Vyplňte údaje o produktoch a stlačte tlačidlo "Pridať". Môžete pridať niekoľko produktov.

1.11.1 (Vybrané produkty): V tejto časti sa zobrazujú produkty/služby, ktoré ste vybrali do faktúry.

1.11.2 (Pridať produkt): Pridajte svoje produkty alebo služby

1.11.3 (Produkty): Môžete kliknúť na svoje produkty a služby.

1.12 Po pridaní produktov stlačte tlačidlo "Uložiť" a vaša faktúra bude pripravená. Môžete si ju stiahnuť alebo poslať svojim zákazníkom vo formátoch PDF/XLS/Word/HTML, upraviť alebo vymazať.

Príklad faktúry PDF:

Príklad faktúry PDF:


2. Ako vytvoriť faktúru so zľavami

Ako vytvoriť faktúru so zľavami

2.1 Zľavu, ktorá sa vzťahuje na všetky produkty a služby uvedené na faktúre, možno pridať ako bežný produkt, len s tým rozdielom, že cena by mala mať zápornú hodnotu. Napríklad "Názov": "Všeobecná zľava", "Cena": "-100".

2.2 Zľava na konkrétny produkt alebo službu sa vykoná, ak vyplníte pole pre zľavu konkrétnou hodnotou. Tiež je tu možnosť vybrať si, či chcete mať priamu zľavu alebo percento z ceny.

2.3 Je možné kombinovať obe zľavy, všeobecnú aj konkrétnu:

Príklad faktúry so zľavami:

faktúra so zľavami


3. Ako vytvoriť kópiu faktúry

Niektoré faktúry majú podobné údaje. V takom prípade je pohodlnejšie vytvoriť kópiu faktúry a upraviť jej číslo alebo položky produktov. Prejdite do časti "Faktúry", vyberte faktúru a stlačte ikonu "kopírovať". Nová kópia faktúry sa zobrazí v hornej časti zoznamu.

ako vytvoriť kópiu faktúry

Detaily faktúry môžete upraviť kliknutím na ikonu "upraviť".


4. Ako vystaviť faktúru bez DPH

Ak chcete vytvárať faktúry bez DPH, musíte v nastaveniach nastaviť hodnotu DAŇ na "0".

Ako vystaviť faktúru bez DPH


5. Ako vytvoriť faktúry v angličtine, francúzštine a ďalších jazykoch

Náš program podporuje širokú škálu krajín a jazykov. Ak si vytvoríte účet v preferovanom jazyku, môžete vytvárať faktúry v konkrétnom jazyku podľa požiadaviek danej krajiny.

Ako vytvoriť faktúry v angličtine, francúzštine a ďalších jazykoch


6. Ako vytvoriť proforma faktúru

Ak chcete vytvoriť proforma faktúru, musíte vybrať «Typ» faktúry - Proforma faktúra. Môžete tak urobiť počas vytvárania faktúry.

Ako vytvoriť proforma faktúru


7. Ako vytvoriť cenovú ponuku

Pri vytváraní novej faktúry alebo úpravy existujúcej, nastavte typ faktúry na "Cenová ponuka".

Ako vytvoriť cenovú ponuku8. Ako zmeniť nastavenia

Kliknite na položku "Nastavenia" v ľavom menu. Je tu 6 sekcií: Profil používateľa, Údaje o spoločnosti, Platobné údaje, Nastavenia e-mailu, Nastavenia faktúry, Vzor.

8.1 Profil používateľa:

Nastavenia profilu užívateľa obsahujú registračné údaje užívateľa, ktoré môžete kedykoľvek zmeniť. Na zasielanie oznámení, ako aj na doručovanie faktúr, sa bude používať e-mail.

Profil používateľa - Nastavenia

8.2 Údaje o spoločnosti:

- (Názov spoločnosti): Názov spoločnosti

- (Tel. č.): Vaše firemné telefónne číslo. Príklad: +(421) 888 888 123.

- (Adresa): Sídlo spoločnosti

- (PSČ): Poštové smerovacie číslo (v rôznych krajinách známe ako poštové smerovacie číslo, PSČ alebo ZIP kód) je rad písmen a/alebo číslic.

- (IČO): Vaše IČOProfil používateľa - Údaje o spoločnosti

8.3 Platobné údaje:

- (Názov banky): Na prijímanie bankových prevodov je potrebný názov vašej banky. Príklad: City Bank.

- (Číslo bankového účtu): Číslo vášho podnikateľského bankového účtu / IBAN. Je potrebné, ak chcete prijímať bankové prevody.

- (BIC): SWIFT alebo BIC kód banky.

- (Adresa banky): Adresa vašej banky (nepovinné).

- (Alternatívny spôsob platby): Alternatívny spôsob platby na prijímanie platieb od vašich zákazníkov. Príklad: Paypal.

- (Alternatívny platobný účet): Váš sekundárny alebo alternatívny spôsob platby. Príklad: my@paypal.com

- (Alternatívny spôsob platby 2): Alternatívny spôsob platby na prijímanie platieb od vašich zákazníkov. Príklad: Payoneer.

- (Alternatívny platobný účet 2): Alternatívny spôsob platby. Príklad: my@payoneer.com

- (IBAN 2): IBAN - medzinárodné číslo bankového účtu

- (IČ DPH): IČ DPH podniku.

- (DPH(%)): Sadzba DPH pre váš podnik

- (Ceny sú vrátane DPH): Je vo vašich cenách už zahrnutá DPH, alebo sa bude pripočítavať k cene?.

- (Mena): Vyberte menu, v ktorej plánujete vystavovať faktúry svojim zákazníkom.

- (Formát dátumu): Formát dátumu používaný vo vašej krajine.Profil používateľa - Platobné údaje

8.4 Nastavenia e-mailu

- (Text obsahu e-mailu): Text, ktorý sa zobrazí zákazníkom pri doručení faktúry ako telo e-mailu.

- (Text päty e-mailu): Päta e-mailovej správy. Napríklad: S pozdravom, John Johnson, Moja spoločnosť s.r.o

Profil používateľa - Nastavenia e-mailu

8.5 Nastavenia faktúry

(Lehota splatnosti faktúry (dni)): Koľko dní poskytujete zákazníkom na zaplatenie faktúr?.

(Poplatok za oneskorenie): Koľko si účtujete za oneskorené platby? Napríklad: 1 %/deň

(Merná jednotka): Predvolená merná jednotka pre vaše produkty alebo služby. Napríklad: kg, m, ....

(): Môžete si vybrať spôsob zobrazovania čísel vo faktúrach. Napríklad: 100,00 alebo 100.00

(Logo(.jpg, .png, .gif)): Váš firemný logotyp.

Nastavenia faktúry

8.6 Vzor

Pre svoje faktúry si môžete vybrať ľubovoľný vzor. K dispozícii sú 4 všeobecné formáty: PDF (.pdf), HTML (.html), (.xls), Word (.dotx). Je tiež možné vykonávať úpravy alebo nahrať vlastné vzory a používať ich.

Profil používateľa - Vzor

9. Ako si vytvoriť vlastný vzor faktúry

Ak si chcete prispôsobiť vzor faktúry vo formáte XLS/Word/PDF/HTML, musíte si stiahnuť jeden z pripravených vzorov vo formáte XLS/Word/PDF/HTML z nižšie uvedeného zoznamu. Existujú rôzne blokové polia začínajúce symbolmi "${" a končiace symbolom "}". Ak chcete, aby sa tieto informácie na faktúrach zobrazovali, tieto bloky neodstraňujte. Bloky môžete prípadne presunúť a pridať sem ďalšie informácie, ktoré chcete uviesť na faktúrach. Ak potrebujete niečo objasniť, obráťte sa na našu podporu a my vám radi pomôžeme.

9.1. Pridávanie nových vlastných parametrov.

Po pridaní nových zadávacích polí môžete do vzoru faktúry pridať nové parametre (okrem modulu produkty). Do vzoru faktúry musíte na miesto, kam chcete pridať nový parameter, napísať nasledujúci text: ${názov parametra}. Napríklad ${test}, kde "test" je názov parametra.

NB! Pri písaní symbolov ${} je povinné používať anglické rozloženie klávesnice. Prípadne ich môžete jednoducho skopírovať zo vzoru.

Ďalšie zadávacie polia

Ako si vytvoriť vlastný vzor faktúry

9.2. PDF/HTML:

1. Kliknutím vyberte jeden zo vzorov. Po kliknutí sa nižšie v 1. časti zobrazí kód, upravte ho a stlačte tlačidlo "uložiť".

2. Upravte šablónu podľa svojich predstáv a stlačte tlačidlo "uložiť". Váš aktuálny vzor vo formáte PDF:

9.3. XLS/Word:

1. Vyberte a stiahnite si jeden zo vzorov.

3. Upravte stiahnutý vzor podľa svojich predstáv a nahrajte ho sem vo fomráte .xls/.dotx

10. Ako vytvoriť opakované faktúry

Pomocou opakovaných faktúr môžete automaticky vystavovať faktúry svojim stálym zákazníkom. Automaticky vytvorené faktúry sa zobrazia v zozname vašich bežných faktúr.

Opakované faktúry

V nastaveniach faktúr môžete nastaviť 2 parametre pre opakované faktúry:
V nastaveniach faktúr môžete nastaviť 2 parametre pre opakované faktúry:


Ak chcete vytvoriť novú opakovanú faktúru, prejdite do časti "Opakované faktúry" a vyberte možnosť "Pridať". Je potrebné vyplniť ďalší formulár:

Ako vytvoriť opakované faktúry

Všetky zadávacie polia budú rovnaké ako pri bežnej faktúre, ale je tam niekoľko výnimiek:

Po vyhotovení opakovaných faktúr, budú faktúry automaticky vytvorené vo vašom účte a odoslané vašim zákazníkom. Faktúry budú vystavené v rovnaký deň v mesiaci, ako ste nastavili v položke "prvá faktúra".
Vyhotoviť faktúru online