Jednoduchý fakturačný program

ČO JE TO ČÍSLO FAKTÚRY

Číslo faktúry je špeciálny postupný rad čísel pridelených faktúre. Číslovanie faktúr je jednou z najdôležitejších častí fakturácie, lebo čísla faktúr zabezpečujú náležitú dokumentáciu pre účtovné, audítorské a daňové účely.

číslo faktúry Okrem toho zjednodušujú a urýchľujú proces sledovania platieb a môžu sa použiť ako identifikátor pri komunikácii so zákazníkom.

Majte na pamäti, že faktúra sa bez čísla faktúry nepovažuje za právne záväzný dokument.

Ako číslovať faktúry

Predtým, ako sa dostaneme k rôznym spôsobom číslovania faktúr, je dôležité spomenúť niektoré podstatné záležitosti: Vzhľadom na vyššie uvedené sa pozrime na rôzne spôsoby číslovania faktúr:

Jednoduchý systém

Ide o číslovanie každej faktúry základnými číslami - 1, 2, 3 atď. Môžete použiť aj 01, 02, 03 alebo 001, 002, 003. Tento fakturačný systém je presne taký jednoduchý, ako sa na prvý pohľad zdá a je vhodný pre podnikateľov s malou databázou klientov.

Fakturačný systém s úvodnými nulami

V tomto fakturačnom systéme sa v úvode vyskytuje viacero núl, ako napríklad - 00000000001, 000000000015, 000000000023 atď. Tento systém s úvodnými nulami je skvelý, ak sú vaše účtovné postupy istým spôsobom štandardizované.

Systém s uvedením roka

V tomto systéme sa faktúry číslujú s uvedením predpony, ktorou je rok vystavenia. Napríklad 2020-1, 2020-2, 2020-3, atď. Na začiatku nového roka sa predpona zmení a vyzerá to takto - 2021-1, 2021-2, 2021-3, atď. Použitím tohto systému okamžite vidíte, v ktorom roku bola/je faktúra vystavená. Zlepšuje to organizáciu vašich záznamov a zároveň spĺňate podmienku na postupné, chronologicky stúpajúce poradové čísla.

Systém s uvedením roka a mesiaca

Je podobný ako systém s uvedením roka, ale v tomto prípade sa navyše pridáva ako predpona mesiac. Takto by vyzerala postupnosť vašich faktúr napríklad za január - 2020-01-1, 2020-01-2, 2020-01-3, za február - 2020-02-1, 2020-02-2, 2020-02-3, za december - 2020-12-1, 2020-12-2, 2020-12-3. Tento systém ponúka z hľadiska organizácie rovnaký benefit ako systém s uvedením roka. Môže mať však navrch, lebo vidíte nielen rok, ale aj mesiac. Je ho vhodnejšie použiť v prípade, že máte veľký počet faktúr.

Tieto tri vyššie zmienené systémy patria medzi štandardné systémy číslovania, ktoré môže pri tvorbe faktúr použiť akýkoľvek podnikateľ.

Môžu sa však použiť aj iné spôsoby:

Čísla faktúry a opakované faktúry

V prípade opakovaných a častých faktúr je vhodné použiť rozdielne číslovanie alebo číslovací systém s príponou. Číslo pridelené faktúre by mohlo vyzerať napríklad takto: 2020-1-M, kde „-M“ je prípona. Číslovanie opakovaných faktúr týmto spôsobom uľahčuje proces správy faktúr a zároveň si udržíte v takýchto faktúrach prehľad.

Predpona a prípona čísla faktúry

Číslo faktúry môže mať predpony a prípony. V tomto prípade je pri vystavení novej faktúry potrebné navýšiť len základ. Napríklad: AA-21-MTX, AA-22-MTX atď., kde „AA-“ by bola predpona, „21“ je základ a „-MTX“ je prípona.

Čísla faktúry s fakturačným programom Inv24

Náš program ponúka a zabezpečuje to najlepšie číslovanie faktúr. Faktúram prideľujeme čísla efektívne prostredníctvom nášho inteligentného automatického číslovacieho systému. Vaša faktúra bude zaručene spĺňať ten najvyšší štandard a zároveň máte dostatok priestoru na prispôsobovanie faktúry podľa vašich potrieb. Zaregistrujte sa u nás zadarmo ešte dnes!

Náš jednoduchý fakturačný program Inv24

Dobré vedieť:
Povinné a voliteľné polia faktúry
Fakturácia: 4 Najobľúbenejšie Spôsoby